Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookie

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie odnosi się wyłącznie do tej strony. Informujemy, że Waznygry nie ponosi odpowiedzialności za Politykę prywatności i plików cookie innych stron i źródeł. Waznygry szanuje prywatność wszystkich użytkowników swojej strony i zapewnia, że podane przez nich dane osobowe są traktowane w sposób poufny.

Zdajemy sobie sprawę z pokładanego w nas zaufania i uważamy, że naszym obowiązkiem jest ochrona Twojej prywatności. Na tej stronie poinformujemy Cię, jakie informacje gromadzimy, kiedy korzystasz z naszej Strony, dlaczego je gromadzimy i w jaki sposób poprawiamy jakość korzystania ze strony przez użytkowników. Staramy się, aby odwiedzający naszą stronę mogli zrozumieć, w jaki sposób pracujemy.

I. DANE I CEL UŻYCIA

Nie otrzymujemy (automatycznie) ani nie gromadzimy Twoich danych osobowych. Nie otrzymujemy i nie gromadzimy również żadnych danych osobowych pochodzących od podmiotów trzecich. Jeśli otrzymamy i zgromadzimy dane osobowe od podmiotów trzecich, poinformujemy Cię o tym osobiście.

Waznygry nie ponosi odpowiedzialności za żadne dane osobowe gromadzone za pomocą oprogramowania podmiotów trzecich lub metod obecnych na Stronie, do których zastosowanie może mieć Regulamin tych podmiotów trzecich.

II. OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH

Nie dotyczy, ponieważ nie gromadzimy danych osobowych.

III. WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE

Czym są pliki cookie?

Cookies to małe pliki, które są przechowywane na urządzeniu. Za każdym razem, gdy odwiedzasz (ponownie) stronę internetową lub Twoje urządzenie zażąda treści z powiązanych usług, treść pliku cookie jest dołączana do żądania i odczytywana.

Jakich plików cookie używamy?

Na stronie Waznygry korzystamy tylko z funkcjonalnych plików cookie. Te podstawowe pliki cookie są wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, umożliwiając na przykład załadowanie tekstów i obrazów naszej Strony w oknie Twojej przeglądarki.

Pliki cookie i zgoda

Funkcjonalne pliki cookie niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony nie wymagają wyraźnej zgody użytkownika.

Pliki cookie, których NIE używamy

Istnieją różne rodzaje innych plików cookie, które wymagają zgody, takie jak pliki cookie śledzenia i większość analitycznych plików cookie. Analityczne i śledzące pliki cookie mogą być wykorzystywane do gromadzenia statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej lub do tworzenia profili osobistych na podstawie danych, które te pliki cookie gromadzą w odniesieniu do zwyczajów przeglądania stron internetowych użytkownika.

Strona Waznygry nie używa tych plików cookie ani żadnych innych rodzajów plików cookie, które wymagają zgody.

Jak zarządzać plikami cookie?

Możesz wybrać opcję blokowania plików cookie lub akceptowania tylko plików cookie z określonych stron internetowych. Możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Aby dostosować swoje ustawienia, należy zapoznać się z instrukcją obsługi przeglądarki internetowej. UWAGA: wiele stron internetowych nie działa optymalnie, jeśli pliki cookie są wyłączone.

IV. TWOJE PRAWA

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy ustawowe i regulacyjne dotyczące ochrony danych osobowych użytkownik ma następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych (jeśli takie istnieją i w zakresie, w jakim strona Waznygry zachowała jego dane osobowe):

  • Dostęp do przechowywanych przez nas danych osobowych dotyczących użytkownika
  • Zgłoszenie żądania aktualizacji lub korekty swoich danych osobowych
  • Zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z konkretnych powodów związanych ze szczególną sytuacją.
  • Otrzymanie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i czytelnym maszynowo formacie
  • Zażądanie usunięcia swoich danych osobowych
  • Ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych
  • Wycofanie zgody (nie dotyczy)

Możesz skorzystać z tych praw, wysyłając prośbę na podane poniżej dane kontaktowe, podając swoje imię i nazwisko, swój adres e-mail oraz dokładny opis swojej prośby.

Po otrzymaniu Twojego wniosku Waznygry niezwłocznie go zrealizuje i wyśle do Ciebie wiadomość dotyczącą tej sprawy w ciągu 1 miesiąca.

Jeśli uważasz, że nie wywiązaliśmy się z naszych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa i regulacji dotyczących ochrony danych, możesz złożyć skargę do odpowiedniego urzędu ochrony danych, na przykład do Autoriteit Persoonsgegevens w Niderlandach.

V. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Strona Waznygry podjęła wszelkie uzasadnione i odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych środków bezpieczeństwa, skontaktuj się z nami pod niżej podanym adresem.

W naszej organizacji dane osobowe są dostępne tylko dla pracowników, którzy zostali do tego upoważnieni na podstawie zasady ograniczonego dostępu. Na przykład, inspektor ochrony danych osobowych (IODO).

Nigdy nie będziemy sprzedawać ani udostępniać Twoich danych osobowych podmiotom trzecim.

VI. ZMIANY W TEJ POLITYCE

Waznygry zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności i plików cookie. Zmiany będą publikowane na naszej stronie internetowej. W związku z tym zalecamy regularne sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności i plików cookie, aby uzyskać informacje o wszelkich zmianach.

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie była ostatnio zaktualizowana: 22 września 2020 r

VII. DANE KONTAKTOWE

W przypadku wszelkich pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności i plików cookie prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem [email protected]. Możesz również poinformować nas o tym za pośrednictwem poczty. W tym celu należy wysłać pismo na następujący adres:

Talpa Azerion Gaming B.V.
Beechavenue 182
1119 PX Schiphol-Rijk
Niderlandy

Numer Izby Handlowej: 76474259